värmeväxlare - Import och export

4370  företag

0 Produkter

 • Ing. A. Rossi Impianti Industriali är ett företag inom livsmedelssektorn. Tack vare våra innovationer och en ständig utveckling kan vi arbeta mot marknader på hög nivå och erbjuda ett stort sortiment... Leverantör av: värmeväxlare | Livsmedelsindustri - Maskiner och utrustning | anläggningar och utrustningar för industrin för konserverad frukt och grönsaker | steriliseringsapparater för livsmedelsindustrin | anläggningar och utrustningar för livsmedels- och konserveringsindustrin [+] avdunstare för livsmedelsindustrin | anläggningar och utrustningar för förvandling av tomater | anläggningar och utrustningar för utvinning av fruktjuice | anläggningar och utrustningar för produktion av konserverad frukt | maskiner för jordbruks- och livsmedelsindustri | anläggningar och utrustningar för att tvätta och rensa frukt och grönsaker | homogeniseringsapparater för produktion av fruktjuice | anläggningar och utrustningar för produktion av fruktjuice | anläggningar och utrustningar för behandling av frukt och grönsaker | konstruktion anläggningar för livsmedelsindustrin
  ITALIEN - Parma
  Kontakta detta företag
 • JUMAG – den ANDRA ånggeneratorn Produkterna från Jumag Dampferzeuger GmbH i Tyskland uppfyller kraven på lönsam ångförsörjning, enkel användning och hög driftsberedskap. JUMAG utvecklar, producerar... Leverantör av: Värmeväxlare | Kotlarstvo | Doseringspumpar | ånggeneratorer | värmepannor för återvinning [+] stainless steel steam generators | steam generators, electrically heated | ångpannor | gasdrivna ånggeneratorer för industriellt bruk | dieseldrivna ånggeneratorer | förvärmare för centralvärmeanläggningar | brännare för industriellt bruk | avhärdare för vattenberedning | värmepannor för flytande bränslen | ångpannor
  TYSKLAND - Hirschberg
  Kontakta detta företag
 • Bondioli & Pavesi grundades 1950 och nådde snabbt en ledande ställning inom sektorn för kardantransmissioner för jordbruket, för att senare utveckla ett komplett och samverkande sortiment produkter... Leverantör av: Värmeväxlare | Luftsystem | Mekaniska transmissioner och komponenter | Jordbruksmaskiner | Ventiler, hydrauliska [+] Hastighetsväxlare och -minskare | Mekaniska transmissioner - Komponenter | Kolvpumpar | pumpar med axiella kolvar | växellådhus | ventiler | momentbegränsare | transmissionsaxlar | kardanknutar för transmissioner | kardanaxlar
  ITALIEN - Suzzara
  Kontakta detta företag
 • Åt kunder från många olika industribranscher tillverkar och monterar Hilgefort alla möjliga konstruktionselement av stål, rostfritt stål, koppar och aluminium, från enkla enskilda komponenter till... Leverantör av: Värmeväxlare | Kotlarstvo | Industrirörläggning | Tunga metallkonstruktioner | trycktankar [+] silos | montering av kaminer | separatorer | spisar | filter | blandare | konstruktion maskiner | ångpannor | anläggningskonstruktion, apparatkonstruktion | vakuumbehållare
  TYSKLAND - Dinklage
  Kontakta detta företag
 • EN SIDA FÖR ERT FÖRETAG Ser ni detta? Det gör era potentiella kunder också Registrera er för att bli synliga på EUROPAGES. Lägg till ert företag
 • ...hydrauliska anläggningar, kylsystem och värmeväxlare som används i alla branscher över hela världen. Våra värmeväxlare finns både i standardutförande och i utförande som dimensioneras individuellt... Leverantör av: Värmeväxlare | värmeväxlare luft vatten | värmeväxlare av rostfritt stål | värmeväxlare, eluppvärmda | värmeväxlare i specialutförande [+] värmeväxlare, korrosionsresistenta | air-to-air exchangers | oljekylare | hydraulikaggregat | forskning och utveckling | service och underhåll | kylanläggningar | elektriska genomströmningsapparater | hydrauloljekylare | kylelement för hydraulaggregat
  TYSKLAND - Neu-Anspach
  Kontakta detta företag
 • ...sandblästring, beläggning och lackering av stålkonstruktioner, brandskyddssystem: vattentanksanläggningar med integrerat teknikrum, teknisk utformning, konstruktion och tillverkning av värmeväxlare Leverantör av: värmeväxlare | rostfri värmeväxlare | värmeväxlare med rörknippe | värmeväxlare för kraftverk | värmeväxlare, korrosionsresistenta [+] värmeväxlare i specialutförande | värmeväxlare av rostfritt stål | Stål och metall - bearbetning | svetsningskomponenter | vattenfiltreringsanläggningar | trycktankar | tryckapparater i rostfritt stål och legeringar | tillverkning av apparater och behållare | tryckbehållare | lagertankar av rostfritt stål
  ÖSTERRIKE - Klagenfurt Am Wörthersee
  Kontakta detta företag
 • Företaget FATI tillverkar mantlade elmotstånd i vanligt utförande, vattentäta IP 65, IP 66, IP 67 och explosionstäta Ex avsedda för installation på platser med stor explosionsrisk på grund av gas och... Leverantör av: Värmeväxlare | värmeväxlare med rörsatser | värmeväxlare med fasta rör för privat och industriellt bruk | metandriven värmeväxlare | värmeväxlare för kemiskt bruk [+] värmekablar | Tavlor - Reproduktioner | Motstånd | Värmemotstånd | armerade elektriska motstånd | bandmotstånd | patronmotstånd | värmare med stålrör | elvärmare certifierade enligt inmetro | uppvärmningsanläggningar i pyrex
  ITALIEN - Cusago
  Kontakta detta företag
 • ...cyklon- och multicyklonseparatorer, värmeväxlare (värmeväxlare, naturgasförvärmare, naturgasvärmeväxlare), varmvattenberedare, kondenstankar, effektvärmare för bränsle,... Leverantör av: Värmeväxlare | Gasfilter | trycktankar | dammfilter | väte [+] differentialtryckmätare | gasbehållare | dammfilter | instrumentering | naturgasförvärmare | tekniska gaser | filtersilar | djupfilter | cellfilter | kondensavledningssystem
  TYSKLAND - Kassel
  Kontakta detta företag
 • Företaget Stefani grundades i regionen Veneto, en region känd för sin kylproduktion, och förenar den italienska kreativiteten med en stark känsla för innovation för att erbjuda ständigt effektivare... Leverantör av: Värmeväxlare | värmeväxlare | värmeväxlare för privat och industriellt bruk | Kommersiell och industriell nedkylning - Apparater och anläggningar | Luftkonditionering för fordon [+] kubiska luftkylare | industriell kylning | kylanläggning | industriella kylanläggningar | luftkylare med dubbelt flöde | vinkelluftkylare | kylning för affärsverksamhet och industri | kondensatorer | kyla för la logistik | komfort och klimatstyrning
  ITALIEN - Castegnero
  Kontakta detta företag
 • Företaget BBS GmbH uppstod sommaren 2004 vid sammanslagningen av de båda företagen BAY Wärmetechnik GmbH och Bay Engineering und Consulting. Det nya företaget kombinerar tillverkningen av... Leverantör av: Värmeväxlare | Metallarbeten för skepp | ångackumulatorer | ångpannor | ångpannor [+] varmvattenberedare | hetoljeanläggningar | förbränning av biomassa | värmecontainrar | förvärmare | kaminanläggningar | elektriska styranläggningar | panntillverkning | expansionskärl | hetoljetankar
  TYSKLAND - Freiberg Am Neckar
  Kontakta detta företag
 • Warm-On GmbH består av ett ambitiöst team av kunniga yrkespersoner med lång erfarenhet av elektriska värmesystem. Vi erbjuder specialanpassade lösningar, utmärkt service och innovativa produkter –... Leverantör av: värmeväxlare | Industriell uppvärmning - Anläggningar och utrustning | värmande kablar | spegeluppvärmning för badrum | uppvärmning [+] talni ogrevalni sistemi | värmare | värmeaggregat | värme, takrännor | elektrisk golvvärme | elektriska värmeelement | infravärmare | rörvärme | värmemattor | handduksvärmare
  TYSKLAND - Lauda-Königshofen
  Kontakta detta företag
 • Vi är en kompetent och erfaren systemleverantör av termiska processer och planerar, implementerar och underhåller förångare, kristallisatorer och torkar samt anläggningar för... Leverantör av: Värmeväxlare | rostfri värmeväxlare | Byggnads- och vägmaskiner | avdunstare | vaporisatorer [+] schaktmaskiner | vakuumförångare | kristallationsanläggningar | utvinningsanläggningar | kortvägsförångaranläggningar | vakuumdestillationsanläggningar | cirkulationsförångare | tillverkning av apparater och behållare | ingenjörsbyråer för anläggningskonstruktion | anläggningar för den kemiska industrin
  TYSKLAND - Teningen
  Kontakta detta företag
 • Vi tillverkar anläggningar för betning och galvanisering, apparater och behållare, rökgasskrubber och komplexa rörledningar för kunder med höga krav från hela världen. Vi transporterar och monterar... Leverantör av: Värmeväxlare | Betsning av stål och metall | transportbehållare av plastmaterial | cnc-kontraktstillverkning och -bearbetning | frånluftsreningsanläggningar [+] frånluftrenare | betsningsanläggningar för metaller | galvaniseringsbad | lagerbehållare av plast | rörledningar av plast | behållare av plastmaterial | rörinstallation i anläggningar | rörledningsdragning för vattenrening | rörkonstruktioner för kemisk industri | rörledningsdragning för livsmedelsindustri
  TYSKLAND - Kammerforst
  Kontakta detta företag
 • Thermotec GmbH är ett företag som ägnar sig åt apparat- och maskinteknik. Vi är främst verksamma på området värmeåtervinning. Fokus inom vår utveckling och tillverkning ligger på plattvärmeväxlare... Leverantör av: värmeväxlare | värmeväxlare med kamflänsrör | rostfri värmeväxlare | värmeväxlare som återvinner energi | värmeväxlare med plattor [+] värmeväxlare luft vatten | värmeväxlare med rörsatser | Gas och olja - Utvinning | Vatten - Produktion och distribution | Industrirörläggning | Byggnadsfinbearbetning - Företag | Offentliga arbeten och vägarbeten - Företag | Energi och råvaror - Service för industrier | rörledningar | tallriksventiler
  TYSKLAND - Wildeshausen
  Kontakta detta företag
 • ...är specialiserade på design, tillverkning och leverans av värmeväxlare. UNEX levererar värmeväxlare för alla användningsområden, från stora industrianläggningar till kompakta byggnadsutrustningar. Leverantör av: Värmeväxlare | värmeväxlare | värmeväxlare som återvinner energi | värmeväxlare i titan | tillbehör till värmeväxlare [+] programvara för värmeväxlare | värmeväxlare för slam | plattvärmeväxlare | anläggningar för värmeåtervinning | värmepumpelement | spiralvärmeväxlare | badvärmeväxlare | dubbelrörsvärmeväxlare | reglerteknik för värmesystem | buntrör av rostfritt stål
  ÖSTERRIKE - Eisenstadt
  Kontakta detta företag
 • Planering, konstruktion, tillverkning, leverans av anläggningar, anläggningskomponenter och apparater för bränngas- och energiproduktion, värmeåtervinning med hjälp av hetolja och ånga, samt de... Leverantör av: Värmeväxlare | Energi - anläggningar och utrustning för produktion | Autoklavar | värmepannor för återvinning | ångvärmepannor för industriellt bruk [+] trycktankar | värmepannor | anläggningar för värmeåtervinning | ångare | oljedrivna ånggeneratorer för industriellt bruk | värmesystem med hetolja | högtemperaturanläggningar | avgasvärmeväxlare | rökgas | avgasvärmeväxlare (rökgas)
  TYSKLAND - Eggenstein-Leopoldshafen
  Kontakta detta företag
 • Precision, ekonomisk lönsamhet, på utsatt tid. Tre faktorer som bara kan förenas med ständigt växande kompetens och effektivitet. B. Beger GmbH är en pålitlig partner i detta avseende. Vår kompetens,... Leverantör av: Värmeväxlare | Stål och metall - bearbetning | Tunga metallkonstruktioner | Kotlarstvo | trycktankar [+] rostfria kar | svetsning mig | prefabricerade rörledningar | laserteknologi | kantbockningsteknik | filtreringsanläggningar | cnc-laserskärning | cnc-kantpressar | cnc-plåtbearbetning | tillverkning av apparater och behållare
  TYSKLAND - Oberteuringen
  Kontakta detta företag
 • Vi är ett framgångsrikt medelstort företag i tyska Münsterland som inriktar oss på lösningar inom rörteknik. Hos oss drar du som kund nytta av våra långa erfarenhet av konstruktions- och... Leverantör av: Värmeväxlare | Stål och metall - bearbetning | Stål och metall - ytbehandling och bearbetning | Rör och rörsystem i järnhaltig metall | Tunga metallkonstruktioner [+] Lätta metallkonstruktioner | Kotlarstvo | Verktygsmaskiner - Bearbetning av metaller | Bokbinderi - Maskiner och utrustning | Fotokopiering - Maskiner och utrustning | kylplatta | böjning av rör | cnc-plåtbearbetning | orbitalno varjenje | rörvärmeväxlare
  TYSKLAND - Hörstel
  Kontakta detta företag
 • ELWA startades 1931 och är idag ett medelstort familjeföretag i tredje generationen. Vi har alltid varit noga med att låta kunskap och erfarenhet gå i arv. Samtidigt följer vi med i tiden och... Leverantör av: Värmeväxlare | Industrianläggningar - Bygg | Kotlarstvo | aggregat för vattenburen värme | kopplingsenheter för motorpumpar [+] metrologi | industrikomplex | konstruktion av industriella anläggningar | provbänk för upphängningar | viskositetsmätare | konstruktion av fabriker | stainless steel boilers | elektriska värmeradiatorer | tryckökningssystem | flödesvärmare för olja och vatten
  TYSKLAND - Maisach
  Kontakta detta företag
 • Vårt breda utbud av produkter och tjänster omfattar bland annat anläggningskonstruktion, processbehållare, membranhus, filterhus, värmeväxlare, utkragning och specialtillverkning. Leverantör av: Värmeväxlare | konstruktion av fabriker | tryckrör för membran | patronfilterhus | påsfilterhus [+] panntillverkning | ovala siktglas med kompakt tätning | filterhus för behandlingen av gas | utkragningar | dubbelrörsvärmeväxlare | tryckbehållare av rostfritt stål | förbindningsdelar i ädelstål | hus för filterdelar | membranfilteranläggningar | blandningsbehållare av rostfritt stål
  TYSKLAND - Bretten
  Kontakta detta företag
 • Sedan mer än fem decennier tillbaka står namnet Rübsamen & Herr för tillförlitlighet och kvalitet – ”Made in Germany”. Det som 1964 började som ett företag inom elstyrningsteknik har under årens lopp... Leverantör av: Värmeväxlare | värmeväxlare luft vatten | termostater | kylutrustning | värmeregulatorer [+] filtrerande madrasser | fläktfilter | led-ljus (ljuskällor) | filterfläktar | utloppsfilter | kopplingsskåpsfläktar | kopplingsskåpselement | små fläktar | insatsmoduler till fläktar | takfläktar
  TYSKLAND - Neunkirchen
  Kontakta detta företag
 • Hellmich GmbH & Co. KG grundades april 1963 av Friedrich Hellmich och har sitt säte i Kirchlengern. Vad som började med produktion av plåtrörledningar har under mer än fem årtionden utvecklats till... Leverantör av: Värmeväxlare | värmeväxlare av rostfritt stål | filter systems | rör | dammavskiljningsanläggningar [+] rörvärmeväxlare | avgasvärmeväxlare (rökgas) | uppsugningsanläggningar för damm | anläggningar för rökgasrening | avskiljare för torrt damm | fluor-kaskadabsorbator | slangfilteranläggning | individuell dammavskiljare | centraliserad dammsugare | silofilter för placering ovanpå silo
  TYSKLAND - Kirchlengern
  Kontakta detta företag
 • Företaget Dipl. Ing. K. Dietzel GmbH är systemleverantör för komplett hydraulisk ledningsteknik. Konstruktion, utveckling, tillverkning och försäljning av kopplingar: Tryckluftsutrustning,... Leverantör av: Värmeväxlare | värmeväxlare | värmeväxlare med rörsatser | Hydraulik - Anläggningar och apparater | Innerslangar [+] hydraulikslangar | industriell hydraulik | rör | kulventiler | högtrycksslangar | hydrauliska anläggningar | rör för hydraulik | rörbearbetning | sugslangar | industrial hoses
  TYSKLAND - Löbichau
  Kontakta detta företag
 • heatsystems utvecklar, bygger och specialtillverkar elektriska värmeelement och system, såsom snabbuppvärmare för olja eller vatten, infravärmare, uppvärmningsflänsar, värmepatroner, högpresterande... Leverantör av: Värmeväxlare | elektriska värmeväxlare | Brännolja | aggregat för vattenburen värme | värmepatroner [+] dieseleldade luftvärmare | flödesvärmare för olja och vatten | värmeanordningar | uppvärmningsanordningar för gas och vätskor | säkerhetsvärmeväxlare | säkerhetsvärmeväxlare | värmande elelement | explosionssäkra element | uppvärmningsflänsar | tankvärmare
  TYSKLAND - Reichshof
  Kontakta detta företag
 • Detta företag grundades av Frank Grosch och Ralph Wolfrum år 1995 med inriktning på konstruktion, tillverkning, montering och driftsättning av anläggningar för rökgasrening och energiåtervinning.... Leverantör av: Värmeväxlare | hydrostatiska stoftavskiljare | rengöringsanläggningar | frånluftsreningsanläggningar | anläggningar för rökgasrening [+] avgasuppsugningsanläggningar | förbränningsanläggningar | frånluftsreningsanläggningar, katalytiska | frånluftsreningsanläggningar, självrengörande | frånluftsreningsanläggningar, termiska | frånluftsreningsprocesser | frånluftsreningsanläggningar, fysikalisk-kemiska | anläggningar för selektiv katalytisk reduktion (scr) | katalytiska gasrengöringsanläggningar | gastvättar
  TYSKLAND - Mistelgau
  Kontakta detta företag
 • Vi på Thermic Energy ser oss som ett ungt, modernt företag, specialiserat på regenerativ energiteknik. Alla moment, från utveckling och konstruktion till testning och serietillverkning, sker i det... Leverantör av: Värmeväxlare | värmeväxlare | rostfri värmeväxlare | Solenergi | Solpaneler [+] montering av termiska anläggningar | ackumulatortank | batterier för solenergianläggningar | värmepumpar | solenergimoduler | behållare för dricksvattenberedning och bruksvattenberedare | bruksvattenberedare | plattvärmeväxlare | varmvattenberedare | solpanel
  TYSKLAND - Borna
  Kontakta detta företag
 • Vi står till förfogande med kompetent rådgivning i alla relevanta tekniska frågor. 2010 lösgjordes produktgrupperna svetsringar, rörkopplingar och värmeväxlare från G.S. Leverantör av: Värmeväxlare | värmeväxlare för kemiskt bruk | rostfri värmeväxlare | värmeväxlare som återvinner energi | formar för värmeväxlare [+] värmeväxlare med kamflänsrör | anläggningar för värmeåtervinning | vaporisatorer | rörkopplingar | rostfria skarvar | skarvar i galvaniserat stål | anordning enligt ansi b 16.11 och mss sp 97 | avgasvärmeväxlare | luftvärmeväxlare | termoplåt
  TYSKLAND - Kamen
  Kontakta detta företag
 • ...årens lopp har produktsortimentet utvidgats med värmeväxlare för elektroteknik och bearbetningsindustrin liksom spärrventiler och reglerspjäll för väg- och järnvägstunnlar samt industriprocesser. Leverantör av: Värmeväxlare | värmeväxlare med rörsatser | värmeväxlare med plattor | värmeväxlare med lamellrör | axialfläktar [+] industriella fläktar | industrifläktar | radialfläktar | spjällventiler | fläktar i ädelstål | högtrycksfläktar | ventilationsluckor till tunnlar | regleringsspjäll | rökluckor | inbyggda luftkanaler
  ÖSTERRIKE - Wien
  Kontakta detta företag
 • Vårt företag har en lång historia att berätta. Anor som går från 1906 fram till våra dagar, med en passion som förts vidare över tre generationer. En tradition som givit det expertkunskap och gjort... Leverantör av: värmeväxlare | Klimatstyrning - Apparater | luftkonditionering | luftvärmeväxlare | värmeåtervinningsapparater för luftkonditionering [+] värmepumpar | luftkonditioneringsanläggningar för institutioner | installation av avfuktare | luftkonditioneringssystem för industriellt bruk | installation av luftkonditionering ced | vattenkylare | chiller | split | klimatanläggningar
  ITALIEN - Bentivoglio
  Kontakta detta företag
 • Officina Meccanica Bonazzi tillverkar maskiner och anläggningar för kemiindustrin, läkemedelsindustrin och kosmetikaindustrin. Företaget utvecklar tillverkningen av maskiner för finkemisektorn och... Leverantör av: värmeväxlare | Kemi och läkemedelsindustri - Maskiner och utrustning | anläggningar, maskiner och utrustning för kemisk industri | tryckapparater i rostfritt stål och legeringar | tryckapparater för petrokemiska industrin [+] torkfilter | reaktorer | blandare | buchner-filter | anläggningar för kosmetikaindustrin | anläggningar för läkemedels- och kosmetikaindustrin | jäsningskar för kemiska industrin
  ITALIEN - Leffe
  Kontakta detta företag
DC:FRANKFURT