Vi är ett oberoende medelstort företag inom anläggnings- och maskinkonstruktion med en egen kunskapsbank och företagsfilosofin: Just one source – Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar utefter behov från ett och samma ställe. Vi planerar, tillverkar och säljer våra produkter över hela världen. Vår marknad är miljö- och förädlingstekniken, i synnerhet behandling och förångning av industrispillvatten och processmedier och tillverkning av kristallina produkter. Till nytta för våra kunder och för att skona miljön erbjuder vi kostnadseffektiva metoder, anläggningar och apparater. Vår styrka är snabba lösningar på kundspecifika problem. Vi uppnår kundnöjdhet genom hög kvalitet till marknadsmässiga priser, och det på ett flexibelt och tillförlitligt sätt. Vi erbjuder: Apparater, standardanläggningar, modulära system, individuella lösningar, engineering-tjänster, servicetjänster.

Företagets webbplats
 • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen Katalog på TYSKA

Kompletterande info

Nyckelsiffror
 • 101 - 200
  Antal anställda
Organisation
 • År då företaget grundades 1965
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent
Marknader och utbytesområde
Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation
Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Nyckelord förknippade med detta företag
 • Industrianläggningar - Bygg
 • Kemi och läkemedelsindustri - Maskiner och utrustning
 • Kotlarstvo
 • Värmeväxlare
 • Kalcineringsanläggningar
 • Avdunstningsanläggningar
 • Kristallisationsanläggningar
 • Rörvärmeväxlare
 • Tillverkning av apparater och behållare
 • Plasmaskärning
 • Värmeväxlare av grafit
 • Cirkulationsförångare
 • Ejektorer
 • Allmän luftteknik
 • Ångblästringsmaskiner
 • Lagertank
 • Blandningskondensatorer
 • Behållare för omrörare
 • Finblästring och plasmaskärning
 • Ytkondensatorer
 • Fallfilmsförångare
 • Vakuumgenerering med ångblästringsmaskiner
 • anläggningar för värmeåtervinning
 • trycktankar
 • Plasmaskärning
 • rör
 • ångejektor
 • vaporisatorer
 • kristallisatorer
 • reaktorer
Utöka listan
4254 p v

Relaterade sökningar