TRACTO-TECHNIK utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och tillbehör för nedgrävning och reparation av rörledningar. Denna grävlösa NODIG-teknik används vid anläggning av ledningsnät för vatten, gas, el, telekommunikation och fjärrvärme, vid utbyggnaden av glasfibernät, konstruktionen av ledningar samt för avloppsförsörjningen. Kunderna som vill ha dessa specialmaskiner kommer huvudsakligen från industrin för grund- och specialbyggnad men även leverantörer och nätoperatörer kan räknas in i kundkretsen. I all produktion lägger TT stor vikt vid förstklassig kvalitet. Redan vid inköp av material ser TT till att använda leverantörer som håller högsta kvalitetsnivå. Särskilt stålet genomgår strikta kvalitetskontroller som går som en röd tråd genom hela tillverkningsprocessen. De senaste tillverkningsmetoderna och precisa CNC-styrda fleroperationsmaskiner svarvar, borrar, fräser och slipar arbetsstyckena till rätt form.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på ENGELSKA

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 201 - 500
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1957
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Byggnads- och vägmaskiner
 • Allmän mekanik - Kontraktsbeställningar
 • Verktygsmaskiner för krökning
 • Underjordsarbeten - Företag
 • Jordborrningsaggregat för horisontella och vertikala hål
 • Horisontalborrsystem
 • Jordraketer
 • Rörböjningsmaskiner
 • Tillverkning av entreprenadmaskiner och byggmaskiner
 • Rördragning
 • Rörförnyelse
 • Styrbar borrteknik
 • Borrningsanläggningar
 • Dragning av rörledningar under jord
 • Gasledningskonstruktion
 • Dragning av gasledningar
 • Byte av avloppsrör
 • Konstruktion av avloppsledningar
 • Utbyggnad av fiberoptik
 • Konstruktion av fjärrvärmeledningar
 • schaktmaskiner
 • bockningsmaskiner för rör
 • röjning
 • Markborrning
 • Horisontell borrning
 • läggning av bärande rörledningar
 • Böjning av rör
 • bockning och avsmalnande av rör
 • Olje- och gasledningar - Anläggningar
 • läggning av rörledningar för vattentransport
Utöka listan
4254 p v