POGGIO METALLI SRL

Med en lång familjetradition och hantverkstradition kan företaget helt naturligt erbjuda professionalism och teknik och utföra arbeten i enlighet med marknadsregler och med respekt för miljön.

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Metallåtervinning och metallåteranvändning
 • metallförädling
 • malning av elkablar
 • återvinning av järnhaltig metall
 • återvinning av icke järnhaltiga metaller
 • återvinning metallskrot
 • återvinning skrot
 • materialåtervinning

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R23154510 546 v

Skapa ett gratis konto för att uppdatera er information och öka företagets synlighet

Synlighet

Innehåll

Klassificering

Resultatindikatorer för företaget:
POGGIO METALLI SRL

Ert resultat är minimalt. Uppdatera er information och lägg till mer innehåll (text, logoyp, nyckelord) för att öka synligheten och få en bättre klassificering.

Jag skapar ett konto

i fem steg, snabbt och enkelt

Bloggen POGGIO METALLI SRL,
registrera ert företag nu!

HELPDESK