JUMAG DAMPFERZEUGER GMBH

JUMAG – den ANDRA ånggeneratorn Produkterna från Jumag Dampferzeuger GmbH i Tyskland uppfyller kraven på lönsam ångförsörjning, enkel användning och hög driftsberedskap. JUMAG utvecklar, producerar och driver sedan mer än 35 år olje- och gasdrivna ångaggregat som förenar fördelarna hos den välkänt robusta och driftsäkra trekammarvattenpannan med fördelarna hos ett energisnålt, ej skrymmande och kostnadseffektivt snabbförångningsaggregat. Jumag erbjuder ett avstämt helhetssystem av mycket energieffektiva ångaggregat, förvärmare, matarvatten- och slammkärl för ångeffekter på 80 kg/h till 1 060 kg/h per enhet och upp till 3, 2 t/h med kombinationsanläggningar. JUMAG ger dessutom intensiv support för val av rätt anläggningskomponenter och anpassning till krav och processer.

Företagets webbplats

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Jumag Dampferzeuger GmbH

 • Anlagenanalyse

 • Jumag Dampferzeuger – DG-Serie

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Kotlarstvo
 • Värmeväxlare
 • Doseringspumpar
 • Ångpannor
 • Ång- och kondensatanläggningar
 • Reduceringsventiler för ånga
 • Naturkretsloppsånggeneratorer
 • Plattvärmeväxlare
 • Rörvärmeväxlare
 • Uthyrning av ångpanneanläggningar
 • Kondensatbehållare
 • Matarvattensbehållare
 • Slammkärl
 • Ångtorkare
 • Provtagningskylare
 • Anläggning för containerånga
 • Anläggningar för ånga, med flera moduler
 • Kompakta anläggningar för ånga
 • Doseringsmedel
 • ånggeneratorer
 • värmepannor för återvinning
 • Stainless steel steam generators
 • Steam generators, electrically heated
 • ångpannor
 • gasdrivna ånggeneratorer för industriellt bruk
 • dieseldrivna ånggeneratorer
 • förvärmare för centralvärmeanläggningar
 • brännare för industriellt bruk
 • avhärdare för vattenberedning
 • värmepannor för flytande bränslen

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

 • 11 – 50
  antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades
  1961
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

4254 p v