IBK-FIBERTEC GMBH

IBK-Fibertec utvecklar, beräknar och tillverkar komponenter av komposit som är särskilt avsedda att klara stora belastningar. Bland tillverkningsmetoderna finns bland annat infusionsteknik, handlaminering och lindning. Våra produkter: • Antennmaster • Plastradomer • Spiralrör av glasfiberarmerad plast (GAP) • Ingenjörsbyrå för bärverksplanering • Stolpar för kontaktledningar• Ingenjörsbyrå för plastteknik • Ingenjörsbyrå för mätteknik för vibrationsmätning

Företagets webbplats

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Plast - Produkter för industri
 • Industrirådgivning
 • Glasfiberarmerad plast (GAP)
 • Plastprodukter för industri
 • Rör av glasfiberplast
 • Behållare av plastmaterial
 • GAP-antenncylindrar
 • GAP-mobilmaster
 • GAP-specialteknikdelar
 • Ramspänning
 • Ledningsmaster
 • trycktankar
 • skorstenar
 • installation av optiska fibrer
 • avläsningar och fonometriska och vibrometriska analyser
 • plastmaterial
 • teknik för industriella applikationer
 • glasfiberblock

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

 • 11 – 50
  antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades
  2008
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

2838 p v