FÖRETAGET ENVIROTEK EAST EUROPE ÄR ETT FÖRMEDLINGSFÖRETAG SOM ÄR VERKSAMT PÅ PARALLELLMARKNADEN FÖR LÄKEMEDEL. FÖRETAGETS FLERÅRIGA ERFARENHETER OCH TRANSPARENSEN I VERKSAMHETEN PÅ INTERNATIONELL NIVÅ HAR GJORT ATT DET BLIVIT EN AV HUVUDAKTÖRERNA INOM SEKTORN. VI HAR ETT STORT ANTAL ARTIKLAR FÖR PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING (LEVERANSKLARA) SOM ILLUSTRERAS PÅ VÅRT ITALIENSKA DOTTERBOLAGS HEMSIDA WWW.ENVIROTEKITALIA.IT.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 1 – 10
  Antal anställda
 • 1 – 10
  Säljare

Organisation

 • Företagets natur Företagets natur Säte, Dotterbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Distributör

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Farmaceutprodkter
 • desinficeringsmedel
 • framsidor
 • parallellmarknad för läkemedlet
 • läkemedelsförmedling
 • farmaceutiska produkter
 • veterinärläkemedel
 • farmaceutiska produkter för olika system
S75790400 1581 p v