WEIDNER GMBH

Företaget Weidner GmbH kan se tillbaka på mer än 30 års erfarenhet av kemisk rengöring av industrianläggningar. Vi erbjuder våra kunder en unik, högkvalitativ allroundservice som anpassas till de individuella behoven. Vi åtar oss det fullständiga utförandet av din beställning på utsatt tid, från förberedelsen av ditt rengöringsprojekt och fram till och med omhändertagandet av förorenade produkter och avloppsvatten. Tack vare tillgång till eget laboratorium och erfarna kemister kan vi ofta hitta en ekonomisk lösning även på komplexa problem och vid svårlösliga avlagringar. Kapaciteten hos din anläggning försämras till exempel av kalkavlagringar i kylvattensystemet eller av produktrester. Vi rengör installationer av alla möjliga storlekar i monterat eller demonterat skick med hjälp av våra specialutrustningar som är anpassade för branschens krav. I samarbete med våra partnerföretag kan vi även erbjuda doppbetning.

Företagets webbplats

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Kärl i plast
 • Behållare för godshantering
 • Lådor och behållare för lagring
 • Tvätterier, strykinrättningar, kemtvätt - Maskiner och utrustning
 • Betsning av stål och metall
 • Rengöring, betsning, fettborttagning av stål och metall
 • Värmeväxlare
 • Speciallastbärare
 • Lagerbehållare av plast
 • frånluftsrening
 • krockskyddsprofiler
 • plastifierad plåt
 • Transportbehållare av plastmaterial
 • Lagringsbehållare
 • reningsapparater för kemisk industri
 • system för detektion och eliminering av förorenande kemiska substanser
 • värmeväxlare för kemiskt bruk
 • kemtvätt för textilindustri

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

 • 51 – 100
  antal anställda

Organisation

 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

2838 v