VINCE SILIPIGNI

Med diskretion, yrkesmässighet och empati, arbetar vårt begravningsföretag med respekt för sina kunders kulturella, sociala och ekonomiska värden. Vår personal står till ert förfogande för att ge er stöd och råd, men också för att ta hand om begravningsformaliteterna. Tjänsterna som vårt företag erbjuder är av högsta kvalitet och förlorar aldrig ur sikte våra kunders behov och krav.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

  • CARRO FUNEBRE

Nyckelord förknippade med detta företag

  • Ambulanser och begravningstransporter
  • inrikes transporter
  • begravningstransporter
  • begravningar
  • transport kvarlevor
  • service dygnet runt
  • begravningstjänster
  • förslutning av kistor
  • tryckning av tackkort och kort med meddelande om födsel, vigslar, dödsfall, etc
  • jourservice nattetid
  • trycksaker för begravning
  • begravningstjänster dagtid
  • kompletta begravningstjänster

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

  • Företagets natur
    Företagets natur
    Säte, Moderbolag
  • Huvudverksamhet
    Företagets natur
    Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R23443600 1580 v