TROYER SPA - AG - Reliability beyond tomorrow. Verified by Europages badge

TROYER SPA - AG

TROYER erbjuder sina krävande kunder sin långa fleråriga erfarenhet av konstruktion, leverans, installation och underhåll av alla typer av vattenkraftverk. Det har lång erfarenhet när det gäller turbiner, automatisering och reglering, automatiska slussportar, modifiering av befintliga automatiserade system och elektriska anordningar med medelhög och hög spänning. Familjeföretaget ägnar sig åt mekaniska konstruktioner och elektromekaniska reparationer med design och rådgivning som garanteras av en extremt passionerad och kompetent personal inom området. Troyer hanterar alla typer av turbiner, PELTON, FRANCIS, KAPLAN, elektromekaniska och hydrauliska, och verifierar dess perfekta funktionsduglighet samt certifierar dess användning i enlighet med gällande lagstiftning. Företaget erbjuder alla sina högkvalitativa tjänster och garanterar tjänsterna med en smidig och strömlinjeformad struktur som fungerar snabbt och med extremt tillfredsställande resultat.

Företagsinformation

Organisation

  • Företagets natur
    Säte – Moderbolag
  • Huvudverksamhet
    Tillverkare/ Producent
Webbplats