TESTEM GESELLSCHAFT FÜR MESS UND DATENTECHNIK MBH

TESTEM GmbH – din tillförlitliga partner för mätdatadetektering och detekteringsinstrument för mätvärden! Mångårig erfarenhet, ett djupgående tekniskt kunnande och ett målinriktat sätt att angripa problem ligger bakom vår tillverkning av högkvalitativa apparater och system för detektering av mätdata och dataöverföring, samt för sensorisk bestämning av fysikaliska parametrar. Vi kan erbjuda system för mätning av bränslemängder eller stängningskraft, samt kraftfulla telemetrisystem, kontrollsystem för bränsleinsprutning och HF-effektförstärkare av hög kvalitet. Vi har bland annat utnyttjat våra specialistkunskaper i vår inriktning på beröringsfri dataöverföring (radiodataöverföring). Inom området radiodataöverföring tillverkar vi exempelvis mångfaldsmottagare, bredbandsmottagare och bredbandssändare som fungerar som datasändare. Dessutom kan vi erbjuda kraftfulla dataregistreringsanordningar, t.ex. dataloggare, och entakts kompressions-expansionsmotorer som används vid simulering av olika motordriftstillstånd.

Företagets webbplats

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Schließkraftmessung

 • Einhubtriebwerk

 • Einspritz-Visualisierung

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Mätning - apparater och instrument
 • Mätare för stängningskraft
 • Antenner till flygplan
 • Högfrekvensantenner
 • Antenner för radiolänk
 • Dataradioteknik
 • System för insamling av mätdata
 • Överföringssystem för mätdata, beröringsfria
 • Testutrustning för bensininsprutningssystem (Common Rail-teknik)
 • Testutrustning för dieselinsprutningssystem (Common Rail-teknik)
 • Telemetrisystem
 • Mätning av insprutningsflöde
 • System för flygavbrott
 • Mark- och luftbaserade HF-antenner
 • Entakts kompressions-expansionsmotorer
 • metrologi
 • dataöverföring
 • Weather station sensors

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

 • 1 – 10
  antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades
  1980
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

2238 v