SITALCEA SRL

Sitalcea utför stora civila och industriella byggnadsverk och har bland sina offentliga kunder såväl kommunala och regionala myndigheter som sjukhus, och har uppfört idrottshallar, begravningsplatser, skolor, utbyggnader av befintliga anläggningar. Företaget har certifierat sitt kvalitetssystem på grundval av normerna UNI EN ISO 9001: 2008 och har SOA-attest för större arbeten.

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Offentliga arbeten och vägarbeten - Företag
 • byggnation
 • industribyggnation
 • ekobyggnader
 • offentlig byggnation
 • kommersiella byggnader
 • privata byggnader
 • byggnation av idrottsanläggningar för privat byggsektor

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R22947060 546 v

Skapa ett gratis konto för att uppdatera er information och öka företagets synlighet

Synlighet

Innehåll

Klassificering

Resultatindikatorer för företaget:
SITALCEA SRL

Ert resultat är minimalt. Uppdatera er information och lägg till mer innehåll (text, logoyp, nyckelord) för att öka synligheten och få en bättre klassificering.

Jag skapar ett konto

i fem steg, snabbt och enkelt

Bloggen SITALCEA SRL,
registrera ert företag nu!

HELPDESK