SAVAR SRL

Företagets webbplats

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Keramik - Produkter för industribruk
 • Keramik, porslin och lergods - Produkter för industribruk
 • Eldfasta element - Material och produkter
 • keramikrör
 • material och verk av keramik
 • isolatorer av keramik
 • porslinsrör
 • teknisk keramik
 • Kordieriter

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

S60223961 1660 v

Relaterade sökningar