REUTER TECHNOLOGIE GMBH - COMPETENCE IN UHV ENGINEERING Verified by Europages badge

REUTER TECHNOLOGIE GMBH

Vakuumlödning och andra fogningstekniker utgör kärnkompetensen hos REUTER TECHNOLOGIE. Vi utvecklar och tillverkar precisa och finmekaniska produkter som innehåller vakkuumtäta anslutningar mellan metalliska, keramiska eller kristalliska material. Vår långa erfarenhet inom vakuumlödning genomsyrar hela utvecklingsprocessen. REUTER TECHNOLOGIE sysselsätter erfarna materialexperter, fysiker och konstruktörer samt specialiserade arbetare som, förutom de senaste mekaniska produktionsanläggningarna, har ett fullt utrustat testcentrum med testlaboratorium och renrum till förfogande. Produkterna från REUTER TECHNOLOGIE är inga standardprodukter. Det är lösningar som uppstått genom idérikedom och erfarenhet vid hanteringen av material under utveckling, konstruktion och tillverkning. De är individuellt anpassade utefter kundens funktionella, kvalitativa och ekonomiska önskemål.

Företagsinformation

Nyckelsiffror

  • Antal anställda
    51 – 100

Organisation

  • År då företaget grundades
    1953
  • Huvudverksamhet
    Tillverkare/ Producent
Webbplats