POLLRICH GmbH är en världsledande leverantör av industriradialfläktar med ungefär 200 medarbetare på kontoren i Siegen och Mönchengladbach. Dessutom representeras POLLRICH globalt. Särskilt anmärkningsvärt är vår systemkompetens för anläggningskonstruktion: Genom det företagsinterna kunskapsutbytet och det täta samarbetet med systerföretaget ROTAMILL förfogar vi över stor kompetens och kunskap om kundernas processer.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på TYSKA

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 101 - 200
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1906
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Industrieventilator
 • FEM / CFD-Berechnungen
 • Schwere Industrieventilatoren

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Ventilatorer för industriellt bruk
 • Radialfläktar
 • Kundanpassade fläktar
 • Specialfläktar
 • Industrifläktar
 • Sugfläktar
 • Sugventilatorer
 • Storskaliga fläktar
 • Fläktar i ädelstål
 • Explosionssäkra fläktar
 • Slitageskyddade fläktar
 • Mältningsfläktar
 • Fläktservice
 • Reservdelar för fläktar
 • Utsugningsfläktar
 • Rivningsfläktar
 • Sinterdammsfläktar
 • Transportfläktar
 • Processluftteknik
 • Monterbara fläktar
 • Högtemperaturfläktar
 • Fläktar för rökutsugning
 • Rothemühle-fläktar
 • Rußwurm-fläktar
 • Högtrycksfläktar
 • Tryckfasta fläktar
 • Industrifläktar för service
 • Fläkttillverkare
 • Pneumatisk transport
 • industriella fläktar
Utöka listan
4254 p v

Relaterade sökningar