LA SOLE EST SPA

Träflis, trämjöl, träspån. Kemiska analyser och mikroorganismanalyser garanterar kvaliteten på träfliset och frånvaron av bakterier, farliga mikroorganismer, bekämpningsmedel och gödningsmedel. Med sina helt automatiserade anläggningar hävdar La.So.Le. Est sin ledande ställning i Europa, alltid med respekt för de senaste gällande standarderna i fråga om miljöskydd.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Elettrodi

 • Pasta di legno

 • Azienda

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Hyvel- och sågspån
 • Sågade och förädlade trävaror
 • trämjöl för garverier
 • träfiber för foder
 • trämjöl för grisuppfödning
 • trämjöl för plastindustri
 • trämjöl för kemisk industri
 • hyvelspån av bok
 • hyvelspån av gran
 • trämjöl
 • sågning
 • träspån
 • flis för kattlådor
 • mjöl för föda zooteknik

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • År då företaget grundades
  1962
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R72811950 1660 p v