Den 17 september 1959 registrerades aerosol-verksamheten Günter Hermann Pohls i handelsregistret under företaget Güpo. Då tillverkade han kosmetika och tekniska sprayer, bland annat med hjälp av en fyllnings- och gasbehandlingsteknik han själv hade utvecklat. 1975 blev företaget ett aktiebolag och under 1978 följde en nyetablering i Kehl-Sundheim. Fokus låg då på produktionen av vattenbaserade sprayer, framförallt löddrande medel för läcksökning i anläggningar som står under gas- eller lufttryck. Sortimentet har sedan dess genomgått ett gediget utvecklingsarbete under en ny företagsledning. År 1998 lades handeln med slipmedel (råvaror för polering och rengöring) till som nytt affärsområde. I början fokuserade man på aluminiumoxider för polering (aluminiumoxider, Al2O3). Eftersom dessa endast är lösningen för en del av de poleringsutmaningar som finns på marknaden utökades sortimentet till att även omfatta aluminiumsilikater, -hydroxider och ytterligare slipmedel (syntetiska och mineraliska).

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på TYSKA

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 1 – 10
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1959
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Lecksuchmittel
 • Abrasiva
 • Güpoflex - Prüfschaum frostsicher

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Import/Export - Kemi och läkemedel
 • aluminiumoxid
 • Medel för läckagekontroll
 • Sprayer för läcksökning
 • Aluminiumoxid, polermedel
 • Aluminiumsilikater
 • Keramiska material
 • Aluminiumoxider, polermedel
 • Modifierade aluminiumoxider
 • Magnesiumaluminiumsilikat (tixotroperingsmedel)
 • Värmeledande fyllmedel
 • Testskum
 • Läcksökare
 • Slipmedel
 • Aluminiumsilikater
 • Aluminiumhydroxider
 • Råvaror till polermedel
 • detektorer gasläckor spray
 • Läckagesökning/orienteringsteknik
 • Polermedel
Utöka listan
4254 p v