Välkommen till det kemiska verksamhetsområdet hos Grillo-Werke AG. Fokus ligger på tillverkningen och global försäljning av oorganiska svavel- och zinkkemikalier. Dessutom driver vi den modernaste dimetyleter-anläggningen i Europa. Produkterna sträcker sig från teknisk kvalitet till hög farmaceutisk kvalitet. De huvudsakliga tillämpningsområdena sträcker sig från den kemiska industrin, över fiber- och cellulosatillverkning samt foder- och livsmedelsindustrin, till läkemedelsindustrin. Affärsområdet för svavelsyra, SO2 och återvinning bedriver en svavelsyreanläggning för tillverkning av flytande svaveltrioxid, Oleum, samt svavelsyra med en koncentration på 96 % och 98 %. Dessutom återvinns svavelsyror för tillverkning och försäljning av svaveldioxid. Affärsområdet för sulfater och sulfiter övervakar tillverkningen och försäljningen av zinksulfat, samt dimetylsulfat (DMS), dimetyleter (DME), natriumvätesulfat, natriumvätesulfit och natriumpyrosulfit.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på ENGELSKA

 • Se katalogen

  Katalog på TYSKA

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • > 500
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1842
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Geschäftsbereich Chemie
 • Sulfate
 • Schwefeldioxid, flüssig

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Kemi - laboratorieprodukter
 • Oleum
 • Dimetyleter (DME)
 • Natriumsulfit, vattenfritt
 • Natriumbensoat
 • Dimetylsulfat (DMS)
 • Natriummetabisulfit
 • Återvinning av svavelsyra
 • Kaliumpermanganat
 • Natriumbisulfat
 • Lut med natriumbisulfit
 • Svaveldioxid
 • Zinksulfat
 • Vatten- och avloppsvattenundersökning
 • Kvalitetskontroller för kemiska varor
 • Produktionsövervakning
 • Undersökning av fast och flytande avfall
 • Undersökning av avloppsslam och kompost
 • Kontroll av råvaror för kosmetika
 • natriumsulfat
 • svavelsyra
 • saltsyra
 • ekologisk kemisk analys
Utöka listan
4254 p v