GMR Gesellschaft für Metallrecycling mbH grundades 1991. Företaget har 12 medarbetare och är i dag verksamt i hela världen. Årsomsättningen 2001 uppgick till 1, 5 miljoner euro. Företagets verksamhet är hållbar återvinning av gammalt kvicksilver och alla typer av kvicksilverhaltigt avfall med målet att återanvända kvicksilvret som råmaterial, rena det och återföra det till marknaden som kvicksilver av högsta renhetsgrad. Sedan en tid tillbaka arbetar företaget också med vakuumvärmebehandling och immobilisering av kvicksilverhaltigt slam och restprodukter med naturlig radioaktivitet samt med tillverkning av ädelmetallkoncentrat från ädelmetallhaltiga avfalls- och restprodukter. Vid sitt säte i Leipzig har företaget 4 vakuumåtervinningsanläggningar med olika stora volymer som är godkända enligt Tysklands immissionslag.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 1 – 10
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1991
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tjänsteföretag
  Se övrig verksamhet
  • Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Återvinning och återanvändning av diverse material
 • Ädelmetall och specialmetaller
 • Metallåtervinning och metallåteranvändning
 • Kvicksilver
 • Återanvändning av industriskrot
 • Klockbatterier
 • Upparbetning av ädelmetallhaltiga material
 • Återvinning av kvicksilver och kvicksilverhaltigt avfall
 • Batterier till hörapparater
 • Upparbetning av ädelmetallkatalysatorer
 • Knappcellsbatterier, uppladdningsbara
 • Knappbatterier
 • Nickel-kadmiumbatterier
 • Ficklampsbatterier
 • Zinkkolbatterier
 • Kalciumhydrid
 • återvinning av metall
 • batterier för ljudapparater
 • leghe dentali
 • återvinning av järnskrot
 • ädelmetallegeringar
 • metalllegeringar
 • återvinning ackumulatorer
 • Återvinning av batterier och ackumulatorer
 • bortskaffning av batterier
 • torrbatterier
 • batterier för kameror
 • alkaliska batterier
 • återvinning metallskrot
 • återvinning avfall
Utöka listan
4254 p v

Relaterade sökningar