Kompletterande info

Nyckelsiffror

  • 1.000 K€ - 2.499 K€
    Omsättning

Organisation

  • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
  • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Grossist

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Nyckelord förknippade med detta företag

  • Betong färdig för användning
  • Tjära och asfalt - Byggnadsmaterial
  • Monteringsfärdiga och industrimässiga konstruktioner
  • betong
  • bituminös massa
S61058641 117 p