EM.CO.BIT är ett företag som har stor erfarenhet inom asfaltering av vägar och urbaniseringsarbeten. Företaget arbetar med läggning och underhåll av offentliga vägbeklädnader för vilka man använder specialprodukter som petroleumbitumen, bituminösa höljen, grov tjära och dränerande bitumen.

Kompletterande info

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

  • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
  • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

Nyckelord förknippade med detta företag

  • Petroleumasfalt
  • Motorvägar - Underhåll
  • asfaltshöljen
  • schaktning
  • vägbeläggningar
  • bituminös massa
  • inomhusgolv för industrier
  • asfaltering av vägar och motorvägar
R55893003 546 p v

Relaterade sökningar