COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE CEAR

CEAR är specialiserat på konstruktion och tillverkning av anläggningar, eltavlor, automatiseringssystem, kontroll och övervakning av processer, transformatorhytter och distributionsanläggningar, elektriska apparater för miljöer med explosionsrisk (ATEX).

Företagets webbplats

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Kontrolltavlor - elektricitet
 • Eltavlor ATEX
 • Övervakningssystem
 • eltavlor för byggarbetsplatser
 • Elektriska transformator- och styranläggningar
 • konstruktion av elanläggningar och eltavlor
 • prefabricerade elskåp
 • transformatorstationer för gruvor och stenbrott
 • elektronisk automatik för industrin
 • eltavlor för vattenreningsanläggningar
 • konstruktion av elautomatik
 • automatiseringssystem för industrin
 • eldragningstavlor
 • eltavlor, kontrolltavlor och styrtavlor

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R53551650 3410 v