CARXPERTRANS DI BUONERBA LUIGI

Cartransport är verksamt inom sektorn för transporter och logistik och har en lång tradition av nöjda kunder som prövat de faciliteter vi erbjuder inom transport och inredda lager för förvaring av varor och gods. Vårt täta nät av lagerutrymmen i alla regioner gör att vi tillsammans med kunden kan hitta de lösningar för transport och lager som bäst passar deras särskilda krav och behov. Alla våra fordon är försedda med system för spårning via satellit.

Företagets webbplats

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

  • Specialtransporter
  • lastbilstransporter
  • internationell transport
  • varor med stor volym
  • inrikes spedition

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

  • Huvudverksamhet
    Huvudverksamhet
    Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Z69479020 520 v d

Relaterade sökningar