C.A.R. LAZZARONI SRL TRASPORTI ECCEZIONALI

C.A.R. Lazzaroni är ett företag specialiserat på specialtransporter och utryckningsservice för vägfordon inom landet och internationellt, dag och natt. Företaget sköter hämtningen och bogseringen av alla typer av fordon, inklusive lastbilar, och flyttningen av företagsfordon, båtar, maskiner, maskiner för byggbranschen och vägsektorn och bussar. Det förfogar över en stor maskinpark som går från specialfordon för bogsering med upphöjda hjulaxlar till kranar och maskinsläp. Ansluten Europ Assistance.

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • AUTOTRASPORTI ECCEZIONALI

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Transport - Fordon och husvagnar
 • Specialtransporter
 • Vägtransport - tunga laster
 • Transport av bilar och båtar
 • Internationella varutransporter
 • Internationella vägtransporter av gods
 • internationell transport
 • inhemsk transport

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R24471220 546 v

Relaterade sökningar

Skapa ett gratis konto för att uppdatera er information och öka företagets synlighet

Synlighet

Innehåll

Klassificering

Resultatindikatorer för företaget:
C.A.R. LAZZARONI SRL TRASPORTI ECCEZIONALI

Ert resultat är minimalt. Uppdatera er information och lägg till mer innehåll (text, logoyp, nyckelord) för att öka synligheten och få en bättre klassificering.

Jag skapar ett konto

i fem steg, snabbt och enkelt

Bloggen C.A.R. LAZZARONI SRL TRASPORTI ECCEZIONALI,
registrera ert företag nu!

HELPDESK