BELKI teknik ApS grundades 1888 som en liten bylåssmedja. Den gamla smedjan är fortfarande fullt funktionsduglig och utgör numera ett museum. Företaget övertogs 1945 av den äldre K. Skjellerup, den nuvarande ägarens far. På sextiotalet togs en nybyggd verkstad i drift, vilket möjliggjorde en förbättrad produktutveckling och högre produktionskapacitet hos företaget. 1979 övertogs så firman av sonen, Ivan Skjellerup. På åttiotalet utvecklades det första BELKI-pappersbandfiltret och därmed föddes BELKI teknik. År 1994 flyttade BELKI teknik av kapacitetsskäl till Rødkærsbro, där man nu har mer än 2 000 m2 produktions- och kontorsyta. Under nittiotalet expanderade ny- och vidareutvecklingen av filtersystem och oljeavskiljare ytterligare och centralanläggningen byggdes ut. Samtidigt utförde man service- och legoarbeten åt företag i grannskapet.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • Huvudsajt
 • Huvudsajt

Företags sociala media

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på TYSKA

Kompletterande info

Videoklipp

Nyckelsiffror

 • 11 – 50
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1888
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • BELKI Bandskimmer
 • BELKI central plant
 • BELKI check system

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Vattenåtervinning - utrustning och installation
 • Återvinning av avloppsvatten
 • Tillbehör för vattenrening
 • Filtreringsanläggningar för kylande smörjmedel
 • magnetiska filtreringsanläggningar
 • avskiljare av främmande olja för emulsioner
 • Reningsanläggningar för kylmedel
 • Filterrengöringsutrustning för kylande smörjmedel
 • Reningsverk för avloppsvatten
 • vattenrening
 • Filter systems
 • separatorer vatten - olja
 • bandfilter
 • aktivt kol för anläggning filtrering slam och gödselvatten
 • magnetfilter
 • oljeseparatorer för kylutrustning och kylanläggningar
 • luft-oljeseparatorer
 • Naprave za čiščenje vode
Utöka listan
4254 p v