maskiner och utrustning för granulering och malning av plastmaterial - Import och export

10  företag

0 Produkter

 • Pulver, pasta eller större bitar. KAHL erbjuder utmärkta anläggningar för pressprodukter för den kemiska industrin. Vi har rätt lösning för dig, oavsett om du vill framställa pellets eller granulat.... Leverantör av: maskiner och utrustning för granulering och malning av plastmaterial | anläggningar, maskiner och utrustning för kemisk industri | Avfallsbehandling och -återvinning - Maskiner och anläggningar | Återanvändning av industriskrot | Livsmedelsindustri - Maskiner och utrustning [+] Återvinning - Anläggningar och utrustning | Avfallskomprimerare och -kvarnar | Vägning och dosering - mät- och regleringsapparatur | föda i pellets | extruderingsapparater | utrustning för djurfoder | anläggningar och utrustningar för behandling av industriellt slam | spannmålssystem | anläggningar för insamling och återvinning av avfall | återvinning av plastmaterial
  TYSKLAND - Reinbek
  Kontakta detta företag
 • Leverantör av: maskiner och utrustning för granulering och malning av plastmaterial | Avfallskomprimerare och -kvarnar | Automation - Anläggningar och apparater | anläggningar för kvarnar | förkapningsmaskiner för konstruktioner
  TYSKLAND - Aschaffenburg
  Kontakta detta företag
 • Leverantör av: maskiner och utrustning för granulering och malning av plastmaterial | Avfallskomprimerare och -kvarnar | utrustning för insamling av avfall | behållare för insamling av avfall
  ITALIEN - Orbassano
  Kontakta detta företag
 • Leverantör av: maskiner och utrustning för granulering och malning av plastmaterial | maskiner och utrustning för granulering och malning av gummi | Återvinning - Anläggningar och utrustning | Krossning och malning - Anläggningar och maskiner | avfallskvarnar, avfallskrossar
  TURKIET - Istanbul
  Kontakta detta företag
 • Leverantör av: maskiner och utrustning för granulering och malning av plastmaterial | Plaståtervinning och plaståteranvändning
  TUNISIEN - Sousse
  Kontakta detta företag
 • Leverantör av: maskiner och utrustning för granulering och malning av plastmaterial | Allmän mekanik - Kontraktsbeställningar | kylare för granulat
  ITALIEN - Venegono Inferiore
  Kontakta detta företag
 • Leverantör av: Maskiner och utrustning för kemisk industri | maskiner och utrustning för granulering och malning av gummi | Krossning och malning - Anläggningar och maskiner | instrument för avläsningar
  TYSKLAND - Idar-Oberstein
  Kontakta detta företag
 • Leverantör av: maskiner och utrustning för granulering och malning av gummi | maskiner och utrustning för slutbehandling av gummi | Allmän mekanik - Kontraktsbeställningar
  ITALIEN - Rescaldina
  Kontakta detta företag
 • Leverantör av: Plast för industri - Maskiner och utrustning | maskiner och utrustning för granulering och malning av gummi | försörjningar | doserare för plastmaterial | torkar
  TYSKLAND - Garching
  Kontakta detta företag
 • Leverantör av: maskiner och utrustning för granulering och malning av gummi | maskiner och utrustning för gjutning av gummi | Allmän mekanik - Kontraktsbeställningar
  ITALIEN - Ancarano
  Kontakta detta företag
DC:FRANKFURT