Ing. Horst Grochowski, uppfinnare och företagare, var först i världen med att i slutet av 1980-talet utveckla och patentera en torr avgasreningsprocess i motströmsdrift. Genom hårt arbete, konstant vidareutveckling och ett öga för detaljer växte tekniken utanför Tysklands gränser och slutligen även utanför Europas gränser. Sedan mitten av 1990-talet finns det anläggningar i Japan, sedan spreds även tekniken via Taiwan och Korea till Kina, där den numera bidrar till ”Blue Sky”-initiativet. Grochowski och hans arbetslag av erfarna ingenjörer arbetar än idag nära licensägare som Babcock, Ude, Mitsui, Hyundai, Samsung-Corning, Ansteel, BaoWu-Steel etc. Tack vare en nära och målinriktad kontakt med licensägare och slutkunder samt en tydlig teknisk styrning har WKV-tekniken (CSCR®) slutligen även etablerat sig i Kina.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Kompletterande info

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur Företagets natur Säte
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Verktygsmaskiner - Bearbetning av metaller
 • Industrirådgivning
 • Industrianläggningar - Bygg
 • Rengöringsanläggningar med aktivt kolfiberfilter
 • Industriella kraftstationer
 • Ingenjörsbyråer för rökgasavsvavling
 • Rökgasavsvavlingsanläggningar
 • Stoftavskiljare för rökgas
 • Stålverksanläggningar
 • Tvättvatten- och indunstningsanläggningar för rökgasrengöring (R
 • Rengöringsanläggningar
 • Avfallsanläggningar för kärnkraftverk
 • Ingenjörsbyråer för anläggningsteknik
 • Underhåll av anläggningsteknik
 • Kraftverksteknik
 • Kraftverksavfall
 • Kraftverksplanering
 • Maskiner och utrustning för kraftverk
 • Mätnings-, styr och reglerteknik (MSR) för värmebehandling
 • Optimering av kraftverk
 • Verktygsmaskiner
 • anläggningar och utrustningar för förbränning avfall
Utöka listan
4254 p v