ALTON: s produkter är avsedda för melamin-, urinämne- och fenolformaldehydhartser, och tillfredsställer alla krav som hör till pappersimpregneringsprocessen, latenta katalysatorer, vätmedel, fläckborttagningsmedel och antikärvmedel, medel mot damm, medel mot klåda, ytaktiva ämnen. Tillsatserna av märkena SORIN och SOREX erbjuder ett sortiment smörjmedel och interna och externa fläckborttagningsmedel för gjutning av en stor mängd termoplast- och varmhärdande hartser.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • Webbplats2
 • Webbplats3
 • Webbplats4
 • Webbplats5

Kompletterande info

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Oorganisk kemi - Basprodukter och derivat
 • MELAMINHÄRDARE
 • mycket blanka valsade gods
 • tillsatser för mdf
 • mjukningsmedel för melamin
 • JÄST
 • kemiska tillsatser
 • tillsatser för valsgods
S15641452 1660 p v