VOLHARTMETAL S.C.

acquisition of scrap sintered carbide, high-speed steel (HSS) & rare metals

Vi införskaffar begagnat hårdmetallskrot, snabbstål (HSS), silver, tenn, nickel, järnlegeringar, volfram och material som har volfram som en baskomponent. Vi samarbetar med industriföretag över hela EU. Vårt professionella bemötande av våra leverantörer samt våra attraktiva priser och avtalsvillkor understödjer möjligheterna för vår dynamiska utveckling.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • tungsten sludge

 • ferro alloys

 • tin

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Järn - Legeringar
 • Tenn och legeringar
 • Järnvaror - Återvinning och återanvändning
 • skrot av volframkarbid
 • slam av volfram
 • volframskrot
 • sällsynta metaller
 • snabbstål

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • År då företaget grundades
  2013
 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Distributör

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning
 
 

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

 • Överföring med BIC

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

546 v