VIGNA RECYCLING SRL VIGNA RECYCLING SRL - Verified by Europages

Vårt företag bedriver sin verksamhet inom ramen för en hållbar utveckling, med målet att "ge nytt liv åt skrot och avfall som blivit föråldrade och förlorat sin funktion". Vår verksamhet omfattar insamling av skrot (järn, järnfri metall, papper och elskrot), bearbetning, förädling, urval och försäljning till stålverk, gjuterier och annan industri som kan använda materialet som sekundär råvara.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • ROTTAMI METALLICI

 • ROTTAMI METALLICI

 • ROTTAMI METALLICI

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Pappersåtervinning och pappersåteranvändning
 • Metallåtervinning och metallåteranvändning
 • köper metallskrot
 • Fordon med utrustning för lastning och lossning av metallskrot
 • Handel med metallskrot
 • köper bly
 • transport avfall
 • köp av järnskrot

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R45024603 546 p v