UMBERTO SCHIAVONI

Företaget Umberto Schiavoni i Grottaferrata är verksamt inom miljö, ekologi, sanering och vattenrening. Vi uppför reningsanläggningar för stadsavloppsvatten och industriavloppsvatten, reningsstationer och avloppsledningar. Tjänster och aktiviteter i samband med sanering och vattenrening för framställning av dricksvatten, med kvalitetsprodukter som uppfyller gällande lagstiftning. Brunnsborrning, dricksvattenanläggningar och vattenledningar för distribution.

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • condotte

 • trattamento acque

 • scavi

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Vattenåtervinning - utrustning och installation
 • Vattenrening - service
 • Vattenrening - system och utrustningar
 • vattenrening
 • vattenrening
 • kompletta anläggningar för avsaltning av vatten
 • anläggningar för vattenrening
 • rening av industriellt avloppsvatten

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R23142230 520 v

Skapa ett gratis konto för att uppdatera er information och öka företagets synlighet

Synlighet

Innehåll

Klassificering

Resultatindikatorer för företaget:
UMBERTO SCHIAVONI

Ert resultat är minimalt. Uppdatera er information och lägg till mer innehåll (text, logoyp, nyckelord) för att öka synligheten och få en bättre klassificering.

Jag skapar ett konto

i fem steg, snabbt och enkelt

Bloggen UMBERTO SCHIAVONI,
registrera ert företag nu!

HELPDESK