Förutom anläggningar för påfyllning av behållare, kan Tecnocryo leverera anläggningar för produktion av dikväveoxid (lustgas) och tillbehör samt kompletta linjer med gashanteringsutrustning, från modulbaserade ramper och dekompressionspaneler (som ska placeras utanför) till användningsplatser (som ska installeras nära arbetsområdet). Vi konsulterar en kvalificerad yrkesperson för alla behov.

Företagets webbplats
 • Huvudsajt
 • Huvudsajt
 • Huvudsajt
 • Huvudsajt
 • Huvudsajt

Kompletterande info

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent
Marknader och utbytesområde
Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation
Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag
 • TECNOCRYO s.p.a. STABILIMENTO
Nyckelord förknippade med detta företag
 • Kolvpumpar
 • pneumatiska ventiler
 • industriella luftfuktare
 • behållare för syrgasbehandling
 • tryckregulatorer
 • lastningsramper för gasbehållare
 • tryckmätare
 • ångningsapparater
 • fyllnings- och produktionsanläggningar för N2O
 • rena gaser
 • medicinska gaser
 • kryogena gaser
 • komponenter för CO2 och NO2
 • pumpar och kompressorer
Utöka listan
S58609070 1660 p v