TECNOCRYO S.P.A. TECNOCRYO S.P.A. - Verified by Europages

filling stations

Förutom anläggningar för påfyllning av behållare, kan Tecnocryo leverera anläggningar för produktion av dikväveoxid (lustgas) och tillbehör samt kompletta linjer med gashanteringsutrustning, från modulbaserade ramper och dekompressionspaneler (som ska placeras utanför) till användningsplatser (som ska installeras nära arbetsområdet). Vi konsulterar en kvalificerad yrkesperson för alla behov.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • TECNOCRYO s.p.a. STABILIMENTO

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Kolvpumpar
 • pneumatiska ventiler
 • industriella luftfuktare
 • behållare för syrgasbehandling
 • tryckregulatorer
 • lastningsramper för gasbehållare
 • tryckmätare
 • ångningsapparater
 • fyllnings- och produktionsanläggningar för N2O
 • rena gaser
 • medicinska gaser
 • kryogena gaser
 • komponenter för CO2 och NO2
 • pumpar och kompressorer

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

S48486940 1660 p v