Beskrivning

Vårt företag uppfyller kvalitetskraven i PN-EN 1090-1 på svetsning av metallmaterial och är certifierat för kvalitetssäkring vid svetsning enligt ISO 3834-2 Våra svetsare har kompetens för svetsning med följande svetsmetoder: MAG-svetsning 135 – aktivgasmetallbågsvetsning MAG-svetsning 136 – med slaggande rörelektrod MAG-svetsning 138 – med metallpulverfylld rörelektrod SAW 121 - pulverbågsvetsning med trådelektrod

Stål och metall - Svetsning och lödning
  • svetsning
  • mag-svetsning (metal active gas)
  • stålkonstruktioner

FÖRETAGETS ÖVRIGA PRODUKTER

Se alla produkter från detta företag

Behöver ni mer information från säljaren?

Dela på: