Stålkonstruktioner för hallar

Beskrivning

Vi har stor erfarenhet av genomförandet av projekt för byggbranschen Vi hanterar tillverkningsorder på: - stålkonstruktioner för hallar, skyddstak, lager - bärande konstruktioner - fackverk - plåtbalkar - fackverksstolpar - skyddsbarriärer - bullerskärmar - lagersystem - gatuutrustning (räcken, hinder) - konstruktioner och delar av byggmaskiner och byggutrustning Vi monterar sandwichpaneler

Lätta metallbyggnadsställningar
  • Lätta stålkonstruktioner
  • ombyggnad av byggnader
  • skyddstak av metall

Andra produkter från denna verksamhet