SWAN AG hör till världens ledande producenter av online-instrument för kontinuerlig övervakning av vattenkretslopp. Förutom högsta kvalitet, precision och stabilitet erbjuder våra instrument ekonomisk lönsamhet för våra över 8 000 kunder världen över. All instrument tillverkas i Schweiz. Våra produkter: mätteknik, konduktivitetsmätare, vattenanalys, pH-/redoxmätare, klormätare, syremätare, grumlighetsmätare, mättjänster, mätteknik för simbassänger, utrustning för vattenanalys.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 101 - 200
  Antal anställda

Organisation

 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent
  Se övrig verksamhet
  • Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Vattenanalyser - Utrustning
 • Ammoniummätare
 • Nitratmätare
 • Mätteknik för pooler
 • TOC-analysinstrument
 • Mättekniska tjänster
 • Vattenanalys
 • pH-/redoxmätare
 • Klormätare
 • Syremätare
 • Grumlighetsmätare
 • Analysinstrument
 • Vattenbehandling
 • Induktiva sensorer
 • Övervakning av vattenkretslopp
 • Analytiska instrument
 • Helhetslösningar för provtagningssystem
 • Mätning av grumlighet i rent vatten
 • Mätning av desinfektionsmedel i dricksvatten
 • Mätning av löst syre i avmineraliserat vatten
 • Mätning av pH och redox (ORP) i dricks- och avloppsvatten
 • Natrium
 • Mätteknik (tjänst)
 • Nitratmätare
 • Fluoridmätare
 • klormätare för pooler
 • metrologi
 • konduktometrar
 • vattenanalys
 • konduktivitetsmätare
Utöka listan
4254 p v