Vi erbjuder sakkunnig rådgivning och tjänster inom strömningsteknik på området för experimentella och numeriska/simulativa applikationer med fokus på flerfasströmning. Dessutom hjälper vi företag med implementering av partikelavskiljare med moderna mättekniska metoder samt numerisk strömningssimulering CFD. Ytterligare fokus ligger på pulverisering av vätskor. Här erbjuder vi spraymunstycken och sprayanalyser med moderna optiska mätmetoder.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på ENGELSKA

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 11 – 50
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 2005
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • SUVIS
 • Abscheider und Zyklone
 • Messtechnik

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Mät- och kontrollinstrument
 • Hydrocykloner
 • Sprutanläggningar för oljor och andra vätskor
 • Strömningsmätteknik
 • Strömningssimulering och strömningsberäkning (CFD)
 • Flerskiktsfilter
 • Multicykloner
 • Partikelmätningstjänster
 • Dammavskiljningsanläggningar
 • Tryckförlustberäkning för strömningar
 • Flödesmätning
 • Flödessensorer
 • Vätskeavskiljare
 • Hydocyklonfilteranläggningar
 • Ingenjörsbyrå för strömningsteknik
 • Lamellavskiljare, självrengörande
 • Rådgivning inom mätteknik
 • Mättekniska tjänster
 • Oljeavskiljare
 • Optisk strömningsmätteknik
 • Strömningssimuleringstjänster
 • Simuleringsprogramvara
 • Implementering av spraymunstycken
 • Droppströmmar
 • Platta trycksonder
 • Sprayanalyser och optimering
 • Spraymätning
 • cyklonseparatorer
 • tryckdetektorer
 • Kondensrenare
Utöka listan
4254 p v