Med över 480 referensanläggningar världen över har företaget framgångsrikt etablerat sig i avfallshanteringsbranschen de senaste 30 åren. EN FRAMGÅNGSSAGA. Sutco grundades 1985 som Sutco Maschinenbau GmbH och expanderade 1991 till Polen med Sutco Polska och 1993 med Sutco Inzynierskie. 2003 genomfördes omstruktureringen till Sutco RecyclingTechnik GmbH & Co. KG under ledning av LM-GROUP. Därefter skedde utvecklingen i snabb takt. Sutco Polska flyttades till Kattowitz och 2006 grundades Sutco Iberica i Barcelona. 2011 köpte Sutco resterande andelar i Joint-Venture-företaget OKLM och grundade Sutco UK i Storbritannien. Sutco RecyclingTechnik GmbH har säkrat sin plats på den globala marknaden genom sin representation i Singapore och Sutco Brasil som sedan 2014 är verksamma i Brasilien.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • Huvudsajt

Kompletterande info

Videoklipp

Nyckelsiffror

 • 11 – 50
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1985
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Sutco Recycling Technik
 • Sortieranlagen für Gewerbefälle
 • Zeilenkompostierung BIOFIX

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Avfallsbehandling och -återvinning - Maskiner och anläggningar
 • Blandarstation för organiska restprodukter
 • Planeringskontor för återvinningsanläggningar
 • Skivband (transportband)
 • Återvinningscentraler
 • Återvinningsanläggningar för plast
 • Återvinningsanläggningar för plastfolie
 • Återvinningsanläggningar för organiskt avfall
 • Återvinningsanläggningar för PET
 • Återvinningsanläggningar för smutsiga plastmaterial
 • Skivsåll
 • Värdefulla material
 • Avfallshantering av värdefulla material
 • Resursåtervinning
 • Vindsikt
 • Tillbehör för återvinningsanläggningar
 • Blandarstationer för byggavfall
 • Återvinning av byggnadsmaterial
 • Komposteringsanläggningar
 • Hantering av verkstadsavfall
 • Kompostering
 • Maskiner och anläggningar för kompostberedning
 • Återvinningsanläggningar för byggnadsmaterial
 • Avfallskvarnar för organiskt avfall
Utöka listan
4254 p v