STUDIO LEGALE SANDULLI & ASSOCIATI

Vi är specialiserade på att hantera företag i kris på såväl strikt juridisk nivå som när det gäller förvaltning och administration, med bland annat förvaltning av insolvensförfarande. Byrån arbetar dock främst inom de olika grenarna av handelsrätten: företag och banker. Vi samverkar med kunderna och byråer utanför Italien, inom ramen för ärenden gällande gränsöverskridande rätt och internationell handelsrätt.

Företagets webbplats

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Juridisk rådgivning
 • yrkesrådgivning
 • internationell juridisk rådgivning
 • juridisk rådgivning
 • tekniska konsulter, kontrakt
 • Rådgivning för indrivningsmål
 • handelsrätt
 • bolagshandlingar

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • År då företaget grundades
  1968
 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R48115492 520 v

Relaterade sökningar