SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA SPA

SO.G.I.S grundades 1962 av tre italienska familjer. Från att ha startat som ett ingenjörsföretag, förvandlades det kort därpå till en produktionsanläggning, först för stearater och sen för glycerin, sedan fettsyrederivat och glycerin. 1990 tecknar SO.G.I.S. ett avtal med Baerlocher GmbH som är världsledande inom produktionen av tillsatsmedel för PVC. Verkar på marknaderna över hela världen.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Industria chimica

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Organisk kemi- Basprodukter och derivat
 • sterat
 • salter
 • kemikalieprodukter för byggnation
 • Smörjmedel, syntetiska
 • glycerin
 • glycerider
 • utrustning för läkemedelsindustrin
 • tillbehör för plastmaterialindustrin
 • Fettsyreestrar
 • fettsyreamider
 • AMIDER
 • tillsatser för plaster

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Grossist

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

S49221350 1660 p v