Sinopoli arbetar inom byggbranschen sedan 1975 och förfogar över en organisationsstruktur med alla utrustningar och alla medel som är nödvändiga för att bygga olika verk och vägar. Företaget bygger offentliga byggnader och industribyggnader för offentliga organisationer; underhåll av samägda fastigheter; snöröjning av vägar, motorvägar och flygplatser; grävning och schaktning.

Kompletterande info

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • År då företaget grundades 1975
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Offentliga arbeten och vägarbeten - Företag
 • konstruktioner byggnader
 • industriella konstruktioner
 • restaurering byggnader
 • byggnation
 • underhåll av byggnader
 • byggnation av offentliga byggnader
 • byggnadskonstruktion
R54131883 546 p v

Relaterade sökningar