Kärnan i SEWEC OZONs verksamhet är utveckling, tillverkning och försäljning av ozoneringsanläggningar, kompletta ozonsystem och systemkomponenter samt frånluftsreningssystem. Våra produkter och tjänster består av: Ozonsystem; Ozonförstöring; Ozonmaskiner; Desinfektion av livsmedel; Till- och frånluftsventiler; Statiska blandare; Hotellbadrum; Luftteknikanläggningar för livsmedelsbranschen; Vattendesinfektionsanläggningar; Mätare för kylgränstemperatur

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på TYSKA

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 1 – 10
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 2012
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent
  Se övrig verksamhet
  • Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • SEWEC OZON GmbH
 • Ozonerzeugungsanlagen
 • Ozoninjektionssystem

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Återvinning av avloppsvatten
 • Avloppsreningsverk med ozon
 • Luftteknikanläggningar för livsmedelsbranschen
 • Ozonmätare
 • ozonanläggningar
 • ozonnedbrytande ämnen
 • ozonapparater
 • steriliseringssystem för livsmedelsbruk
 • hotellbadrum
 • anläggningar för att desinficera dricksvatten
 • mätapparater för daggpunktstemperaturen
 • Ozoneringsanläggningar
 • Ozonanläggningar för syrgasdrift
 • Ozoneringsanläggningar med PSA-syrgaskoncentrator
 • Ozoneringsanläggningar för undertrycksdrift
 • Underhåll av ozonsystem
 • produkter för rening av avloppsvatten
 • ventiler för att släppa ut luft
 • ozon
 • ozonisatorer
 • blandare
 • vattenozonisatorer
 • daggpunktsmätare
Utöka listan
4254 p v