Försäljnings- och marknadsföringsföretaget SeNaPro® GmbH är ett dotterbolag till Carl Sebald Söhne KG, ett företag som har varit verksamt i naturstensbranschen i mer än 150 år. SeNaPro® har tagit sig an att så effektivt som möjligt bearbeta stenarterna som utvinns i det bayerska bergsområdet Fränkischer Jura till gödselmedel av hög kvalitet samt att leverera optimala blandningar av dessa gödselmedel till jordbruket och skogsbruket. Systematiskt know-how och konsekvent användning av naturliga produktionskomponenter utgör den viktigaste basen för en produktstrategi som ska röna framgång även i framtiden. Vi är certifierade enligt DIN ISO 9001: 2008 av den tyska tekniska övervakningsorganisationen TÜV. Kärnkompetensen hos SeNaPro ligger i vår förmåga att flexibelt och snabbt anpassa oss efter de individuella önskemålen hos våra mångsidiga kunder.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 1 – 10
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 2006
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • SeNaPro GmbH
 • Granulieranlage

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Gödsel och produkter för jordförbättring
 • Naturgödsel
 • Jordbrukskalk
 • Granulatkvarnar för gödsel
 • Mineraliska gödningsmedel
 • Stenmjöl
 • Kalkstensmjöl
 • Skyddsmedel mot gnagskador
 • Magnesiumhaltigt gödselmedel
 • Magnesiumhaltigt jordbrukskalkspellets
 • Jordbrukskalk, pellets
 • Jordbrukskalk, malet
 • Råvarusammansättning
 • Material för jordförbättring
 • biologiskt nedbrytbart
 • Mineraliskt gödsel
 • Råvarusammansättning
 • dolomit
 • kalksten
 • gödningsmedel
 • naturliga produkter
 • försäljning av naturprodukter
Utöka listan
4254 p v