Rullande stål upp till 3000 mm

Beskrivning

Rullande stål upp till 3000 mm i längd och upp till 25 mm tjockt ESTIMET, tack vare ett erfaret team och modern maskinutrustning, kan ta på sig praktiskt taget alla uppgifter relaterade till rullande ark. Kanterna på de rullade elementen är böjda av oss, vilket eliminerar behovet av att använda så kallade. bryggor. Denna operation minskar mängden avfall som genereras. Kollapserande atypiska fasta ämnen kan utföras med mikrobrytningar i de kritiska områdena hos det spiralformade elementet. Efter uppkörningen avlägsnas mikrobrytare av oss.

Stål och metall - bearbetning
  • rullande stål

Andra produkter från denna verksamhet