Rivning -

Kontakt

Beskrivning

Behöver ni hjälp med rivningsarbeten i Stockholm? Vi är beredda att hjälpa till med enklare rivningsarbeten vid reparation eller rekonstruktion. Vi arbetar med både partiell och fullständig rivning, och arbetena utför vi för hand med hjälp av olika handverktyg.