ROLESCO

ROLESCO srl kan utforma kyl- och konditioneringsanläggningar. Kylning, kylrum, kondenseringsenheter, enheter utan kompressor Tn-Bt, enheter med kompressor TN-BT, kylcentraler, kylaggregat, elcentraler, tekniska gaser och oljor, luftkonditionering och värme.

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Compressori aria

 • Parti Di Ricambio

 • Condizionamento

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Kolvkompressorer
 • Kompressorer
 • Värme, luftkonditionering - Arbete
 • klimatstyrningskompressorer för industriellt bruk
 • luftkonditioneringskompressorer
 • kompressorer för kylutrustning och kylanläggningar
 • installation av luftkonditionering

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Distributör

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

A81202600 546 v