Q8 GIRIMONTI DI ANTONIO GIRIMONTI

På grund av tidigare problem med företagsledningen har företaget befunnit sig i en besvärlig situation. Tack vare sitt stora engagemang har dock bröderna Girimonti lyckats starta om servicestationen och skaffat sig en allt större och lojal kundkrets. De har lyckats så bra att kedjan Q8 år 2000 beslutade att omstrukturera servicestationen helt för att ska en modern serviceanläggning.

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Bilverkstäder och servicestationer - Utrustning och anläggningar
 • bilverkstäder
 • batteribyte
 • filterbyte
 • oljebyte
 • bränsleautomat
 • byte av tändstift
 • biltillbehör

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Distributör

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning
 
 

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R19063420 520 v

Skapa ett gratis konto för att uppdatera er information och öka företagets synlighet

Synlighet

Innehåll

Klassificering

Resultatindikatorer för företaget:
Q8 GIRIMONTI DI ANTONIO GIRIMONTI

Ert resultat är minimalt. Uppdatera er information och lägg till mer innehåll (text, logoyp, nyckelord) för att öka synligheten och få en bättre klassificering.

Jag skapar ett konto

i fem steg, snabbt och enkelt

Bloggen Q8 GIRIMONTI DI ANTONIO GIRIMONTI,
registrera ert företag nu!

HELPDESK