Passiva inomhusantenner

Beskrivning

Antennen är gränssnittet mellan abonnenterna och nätverket. Den anses ofta vara den sista kontaktpunkten för ett RF-nätverk med abonnenterna. Inomhusantennen kräver inte bara elektrisk prestanda som garanterar en god anslutning och signalöverföring och mottagning med abonnenternas enheter, utan också en låg visuell påverkan för allmänheten. En 1-portsversion (SISO-drift) och en 2-portsversion (MIMO-drift) kan väljas. Några av inomhusantennerna har utökad frekvens upp till 3,8 GHz för framtida 5G-drift.

Sändarantenner
  • Antenner för inomhusbruk
  • Passiva antenner

Produktens egenskaper

Syfte med användningen WiFi-antennteknik lämplig för 5G-tillämpningar

Ytterligare dokumentation

PDF-dokument

Andra produkter från denna verksamhet