Protelux ligger i Nevraumont i provinsen Luxemburg och arbetar med insamling och återvinning av oljor och matfetter samt slaktavfall. Vi köper upp och återvinner använt fett och frityrolja ur ett miljöperspektiv. Våra kunder är de som drar det längsta strået. Know-how, professionell organisation, snabb och omsorgsfull service. Begäran om hämtning / ersättning av fat med livsmedelsfett och livsmedelsolja görs på vår hemsida.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 11 – 50
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1974
 • Företagets natur Företagets natur Säte
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Fondoir de graisse et os de boucherie à usage industriel
 • Recyclage de graisses
 • Recyclage de fritures usagées

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Matoljor och matfett
 • Återanvändning av industriskrot
 • Slakteriavfall - utvinning och återanvändning
 • Återvinning använda frityroljor
 • Återvinning använt frityrfett
 • Fett- och bensmältare för slakterier
 • Obdelava odpadnega olja
 • omhändertagande av spillolja
 • återvinning av slakteriavfall
1083 p v