Powerz är ett tillverkningsföretag som tillhandahåller heltäckande tekniska tjänster och leverans av utrustning till elindustri, metallurgi och olj- och gasindustri. Företaget utformar och tillverkar ljuddämpare för ång- och gasrör, sotblåsare för uppvärmningsytor, keramiskt skydd och tekniskt komplicerade produkter för energibranschens behov. Vårt team utvecklar en lång rad bränslebrännande utrustning, t ex kolbrännare, brännare i vertikala ugnsväggar och ickestandardiserade brännare. Powerz utvecklar dokumentation av renovering och utformning hos befintliga värmekraftverk för höjd produktivitet, förlängd livslängd och reducerade miljögiftutsläpp. Företaget utformar och tillverkar vävkompensatorer för skarvar i luft- och gasledningar för temperaturer upp till 1 200 °C, flexibla skarvar, värmeisolerande material och värmeskydd.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • Huvudsajt
 • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på ENGELSKA

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 101 - 200
  Antal anställda
 • > 50.000 K€
  Omsättning

Organisation

 • År då företaget grundades 2012
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Försäljningsinformation

Incoterms

 • EXW Fritt säljarens magasin
  [DELIVERY1 - DELIVERY1_LABEL]
 • FCA Fritt lastat
  [DELIVERY2 - DELIVERY2_LABEL]
 • DAP Delivery At Place
  [DELIVERY14 - DELIVERY14_LABEL]
Säljarens ansvar Köparens ansvar

Betalningssätt

 • Överföring med BIC
 • Standbyremburs

Banker

 • Аk Bars Bank
 • BANK URALSIB

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Dampers
 • Dampers
 • DRY ASH HANDLING SYSTEMS

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Industriella förbrännare
 • Utvidgningstätningar - järnhaltig metall
 • Expansionsfogar - järnfri metall
 • Kompensatorer
 • Ljudisolering - Material
 • Värmeisolering - Material
 • Injektionsmaterial för värmeisolering
 • Industriventiler och -kranar, manöverutrustning
 • VÄVKOMPENSATORER
 • LINSKOMPENSATORER
 • VÄRMEISOLERINGSSKYDD
 • ljuddämpare för industriellt bruk
 • utrustningar och anordningar för bullerminskning
 • konstruktion av utrustning för att minska buller
 • utrustningar för förebyggande, kontroll och minskning av buller
 • värmeisolering för byggnation
 • avgasrör
 • enkla ventiler
 • backventil
 • kompensator för dilatation av metall
 • ljuddämpare för bullriga skorstenar och utsläpp
 • system för ljuddämpning på arbetsplatser
 • slidventiler
 • dämpare
 • kranar-ventiler
 • värmeisolering
 • industriell ljuddämpning
 • automatventiler
 • utvidgningsutjämnare
 • reflekterade värmeisolering
Utöka listan
4051 p v