POLYNT SPA

Polynts produkter kännetecknas av mångfalden av användningsområden och variationen i den slutgiltiga sektor där produkterna används. De används främst inom tillverkning av plastmaterial, lacker, tryckfärg och lim, elektriska komponenter, papper och smörjmedel. Andra användningsområden är förberedelse av kemikalier i djurfoderproduktion och tillsatser inom livsmedelsindustrin, samt kompositmaterial för formning inom energisektorn, transportsektorn och byggsektorn.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Azienda

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Kemikalier - basprodukter och derivat
 • Kemi - laboratorieprodukter
 • Organisk kemi- Basprodukter och derivat
 • Hartsämnen
 • ÄPPELSYRA
 • MALEINSYRAANHYDRID
 • FTALSYRAANHYDRID
 • PLASTICERINGSMEDEL
 • SAMMANSÄTTNINGAR
 • TRIMELLITSYRAANHYDRID
 • bensen
 • etrar av organiska syror
 • katalysator
 • fumarsyra
 • kemikalier för pappersindustrin
 • kemikalier för plastindustrin
 • kemiska produkter
 • kemikalier för livsmedelsindustrin
 • kompositmaterial
 • kompositmaterial med hartsämnen
 • kemiska tillsatser
 • kemiska tillsatser för livsmedels- och konservindustrin
 • tillsatser för plastmaterial
 • tillsatsämnen för tryckning

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

A91261830 6183 v d